Lex Kunstbuch lex-kreativwerkstatt auf facebook

Hans Schwärzler, LEX Kreativwerkstatt, Bregenz Lindau Bodensee, Künstler, Maler, Österreich, Früchte, Fruit, modern Art,

                                               lex

 

   e  t
     
   h  a
     
 k    e